2018-01-15 (KET-ÁKR, szakhatóságok)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Ahogyan már többször jeleztem, ez az év sem kezdődött jogszabályi változások nélkül. Több rendeletet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (KET) hatályon kívül helyezése, s a 2018 január 01-től hatályos, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (ÁKR) miatt kellett "átírni".
Ilyen rendelet többek között az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet is. Ha tanulmányozzátok a rendeletet - melyben további fontos változások is vannak - , az egyik feltűnő dolog az, hogy a hatóság döntése most már nem jogerős és végrehajtható, hanem végleges döntés.
Érdemes végig olvasni az ÁKR-t is, azonban mellékelek egy tanulmányt (Szüdi János: A közigazgatási hatósági eljárás új rendje -  Forrás: 168ora.hu), melyet ajánlok figyelmetekbe, sok mindenre - a végleges döntésre is - választ kaptok.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletből kivették a 6. melléklet I-II táblázatát, mely az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokat tartalmazta. Ez nem jelenti azt, hogy az építési engedélyezési eljárásban nem kell a szakhatóságokat megkeresni! Új rendeletet alkottak 2017.XII.29-én, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet. Ebben található az összes hatósági eljárásokban megkeresendő szakhatóságok listája.
A 4. Építésügyi ügyek a 44. oldalon kezdődik. (Mellékletben a rendelet, "fekvő tájolásban" olvassátok a fájl-t)

Üdvözlettel: Németh László

Share

Vissza

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája