2018-02-07 (kötelező konzultáció)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Lakóépületek esetében az egyszerű bejelentési eljárás bevezetésével nem egyszerűsödött sem a tervezési folyamat, sem a kivitelezés, s a kapcsolódó jogszabályok is folyamatos fejtörést okoznak!
2018.01.01-től az önkormányzatoknak településképi rendeletben kell szabályozni azon elemeket, melyek településképi szempontból meghatározóak. (tető, szín, forma, stb.)
A Helyi Építési Szabályzatok ezen, településképpel kapcsolatos rendelkezéseit már nem kell figyelembe venni függetlenül attól, hogy van-e az önkormányzatnak településképi rendelete.

Több településnek már van hatályos településképi rendelete, melyet célszerű ezen az oldalon keresni: http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek
Olvassátok végig ezen rendelkezéseket, mert elvileg minden vonatkozó rész betartásáért egyszerű bejelentés esetén is a tervező felel.
Azonban egyes települések esetében - véleményem szerint - jogszabálysértően bekerült a településképi rendeletekbe, hogy:
"Az építtető köteles szakmai konzultációt kérni a tervezett építkezés helyszíne szerint illetékes önkormányzattól új lakóépület építése esetén, ide értve az „egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység” alapján történő új lakóépület építését is."
Továbbá:
"a polgármester önkormányzati településképi bírságot szab ki, amelynek összege főépítészi konzultációs kötelezettség elmulasztása esetén 300.000.- forint,"

Fejér megyében több településnél találkoztam ezzel a rendelet szöveggel (pl. Pákozd, Velence, Gárdony, Baracska, Iszkaszentgyörgy, Kőszárhegy, Lovasberény, Nádasdladány, stb.), mely felvet bizonyos kérdéseket, többek között megfelelést a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 25. § - ának.
Véleményem szerint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 25. §-a nem teszi azt lehetővé, hogy településképi rendeletben az egyszerű bejelentésre vonatkozóan kötelező szakmai konzultációt lehessen előírni!
A Korm. rendelet a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során, azt megelőzően ad lehetőséget kötelező szakmai konzultáció bevezetésére. Ezen esetekben logikusnak is tűnik a kötelező konzultáció, mert annak hiányában a polgármester nem folytatja le a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárást.
De egyszerű bejelentésnél nincs polgármesteri hatáskör, az eljárást szabályozó 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet sem rendelkezik kötelező előzetes szakmai konzultációról, ebben az esetben a tervező felel a településképi rendeletben meghatározottak betartásáért (természetesen önszorgalomból kérhető konzultáció, nem kötelezően). A polgármester bírságot szabhat ki a rendeletben meghatározottak be nem tartásáért. (A Helyi Építési Szabályzat be nem tartott előírásaiért az építésfelügyelet gyakorolja jogait.)
Én így látom (lehet, hogy rosszul), s várom az érintettek reakcióját, melyről információt küldök!
Legyetek nagyon körültekintőek, talán még egy indok, hogy a törvényalkotók gondolják végig  az egyszerű bejelentés, kötelező tervezői művezetés okozta problémákat!

Üdvözlettel: Németh László
Share

Vissza

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája