2018-02-08 (kötelező konzultáció II.)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Tegnapi levelemmel sikerült egy kicsit felkavarni az állóvizet, de az utóbbi (s a korábbi) időszak kapkodásai, kiérleletlen jogszabály halmazai adták az indíttatást. Én a tagság érdekében osztom meg véleményemet, ebben már nem fogok megváltozni, ekkor nyugodt a lelkiismeretem.

Két, egymástól független értelmezés szerint a településképi rendeletben lehet kötelezni az egyszerű bejelentés esetén is a szakmai konzultációt, csak annak elmaradásáért bírság nem szabható ki!

Vagyis a tegnapi levelemben a fenti vélemények szerint rosszul értelmeztem a jogszabály azon részét, mely szerint az egyszerű bejelentés esetén is lehet kötelezni a szakmai konzultációt, azonban a bírságra vonatkozó rész - úgy tűnik - ellentétes a vonatkozó rendeletekkel.
Nyilván a hatályos rendeletek szerint kell minden esetben eljárni, de jelezni kell, ha valahol gondot látunk. Szerintem ez (is) a kamara kötelessége! Én jeleztem, várom az esetleges korrekciót.
Azért az elgondolkodtató, hogy pl. Baracskán egyszerű bejelentéssel épülő szoba-konyhás lakóépületet valaki nem egyeztetett a főépítésszel (ha nincs, akkor a polgármesterrel?), 2018-02-05-én készenlétbe helyezik az e-naplót, s a polgármester készenlétbe helyez egy 300.000,- Ft-os bírságot!?

További kérdéseket vet fel, hogy ha az építtető (nem a tervező) egyeztet  a főépítésszel, s egy teljesen más terv alapján, de a településképi rendeletnek megfelelően indul a kivitelezés, milyen szankció várható? Továbbá "elfelejt" az építtető egyeztetni, de a rendeletnek megfelel a terv....

Ezért gondoltam úgy, hogy egyszerű bejelentésnél más a helyzet, mint egy településképi véleményezési eljárásnál, mely csak építési engedélyezési eljárás előtt kötelezhető, s a szankció egyértelmű, nincs engedély!

Igen, a jogalkotói szándék érthető, hogy az egyszerű bejelentésnél is legyen valamilyen önkormányzati kontroll, de ehhez véleményem szerint hozzá kell nyúlni a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez is. Legyen akkor nyoma az egyeztetésnek az e-naplóban, melyet az önkormányzat tölt fel. (Mint településképi vélemény)
S ne kelljen minden esetben konzultálni! Erre vonatkozóan találkoztam jó példával, Pusztaszabolcson, ahol kivették az egyszerű bejelentés általános esetét, s a kötelező szakmai konzultációt csak a városközponti és védett területen történő építkezések esetén írták elő.

Legyetek nagyon körültekintőek, mindig a hatályos rendeleteknek megfelelően járjatok el!

Üdvözlettel: Németh László

Share

Vissza

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája