Elnöki szabályok veszélyhelyzet idején (érvényes 2020.04.14-től)

2020. április 15.
A 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 17. § (1) alapján a MÉK elnöke az alábbi, mind a Magyar Építész Kamara országos szervezetére, mind pedig a Területi Kamarákra vonatkozó szabályokat hozza:
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, az azt követően hozott korlátozó intézkedések miatt, ezek visszavonásáig a területi kamarák és a MÉK (a továbbiakban: Kamara) szerveinek személyes jelenlétet igénylő üléseire nem kerülhet sor. Jelen szabályozás kiterjed a Kamara minden szervére. Érvényes visszavonásig.

1. A veszélyhelyzet ideje alatt kizárólag elektronikus hírközlő eszköz útján, a szavazati joggal rendelkezők részével elnökségi ülés tartható. A meghívásnak legkésőbb az ülést megelőző napon meg kell történnie e-mail útján. Az ülést úgy kell lebonyolítani, hogy mindenki élőben lássa egymást. Ezen feltétel teljesülése esetén a döntéshozatalra és a jegyzőkönyv elkészítésére az alapszabályban meghatározottak szerint kell eljárni.

2. Amennyiben a Kamara alapszabálya tartalmazza az ülés megtartása nélküli határozathozatalra vonatkozó rendelkezéseket (írásbeli egyeztetés és döntéshozatal), akkor a döntések ilyen módon történő meghozatala az alapszabályban rögzítettek szerint történhet úgy, hogy az abban foglalt határidők 3 napra csökkenthetők.

3. Amennyiben a területi kamara alapszabálya nem tartalmazza az ülés megtartása nélküli határozathozatalra vonatkozó rendelkezéseket (írásbeli egyeztetés és döntéshozatal), akkor döntések hozhatók a MÉK Alapszabályának 3.1.5. b) – e) pontjai értelemszerű alkalmazásával úgy, hogy a b) pontban szereplő 8 nap csökkenthető 3 napra.

4. A területi és az országos kamara egyéb bizottságai, tagozatai és döntés-előkészítő testületei az 1., 2., 3. és 6. pontban foglaltak szerint járhatnak el, úgy, hogy a jogszabályban meghatározott eseteken kívül, írásbeli egyeztetésük elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet.

5. Küldöttgyűlés és taggyűlés személyes részvétellel a veszélyhelyzetre való tekintettel nem tartható.

6. A választott tisztségviselők mandátuma meghosszabbodik mindaddig, amíg a veszélyhelyzet megszűnését követően legkésőbb 90. napra összehívandó küldött-, vagy taggyűlésen (tagozati gyűlésen) tartott választáson az új tisztségviselőt nem választják meg.

7. A veszélyhelyzet ideje alatt az elnökség jogosult a köztestület költségvetését és beszámolóját elfogadni, a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 20. §-a szerint.

8. A köztestületi ügyekben a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése szerint kell eljárni.

Budapest, 2020. április 14.

dr. Hajnóczi Péter
MÉK elnök

Share

Vissza

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája