2021-08-04 (Tájékoztatás)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Bevallom, volt időszak, mikor a jogszabályi változásokat szívesen értelmeztem, illetve osztottam meg Veletek. Azonban olyan változtatási "halmazokat" kapunk, melyek követése nem csak időigényes, de néha számomra érthetetlen.
Teljesen átalakult a településtervezéssel összefüggő jogszabályok rendszere az elmúlt hetekben. A 2021. évi XXXIX. törvény paradigmaváltást hozott a helyi építési szabályzatok megalkotásának folyamatában: több, mint harminc törvényt módosított úgy, hogy a kivitelezés feltételeit befolyásoló fontos előírásokat is érintett. Ezt követően több, mint hatvan kormányrendelet is átalakult: egyebek mellett változott az OTÉK jelentős része, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a régi Településrendezési kódex) helyét is új jogszabály veszi át. Az új rendelkezések döntő részben azonnal alkalmazandók, illetve egyes esetekben átmenti rendelkezések születtek.

Változott az Építési Törvény (1997. évi LXXVIII. törvény) is. Az év elején még letöltöttem egy 2021.01.01 - 2022.12.31-ig hatályos törvényt, mely ma már nincs hatályban.(?) Az egyszerű bejelentésre vonatkozó szabályozásokat emelném ki:
 • Korábbi, hatályon kívül helyezett törvény szerint (mit kell figyelembe venni egyszerű bejelentés esetén a HÉSZ-ből):  13. §
  (2) A 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott építési tevékenység esetén a helyi építési szabályzatban meghatározott
  a) övezet, építési övezet területi lehatárolását;
  b) övezetre, építési övezetre vonatkozóan
  ba) a védelemmel és korlátozásokkal érintett területeken a szennyvízelvezetés vagy tisztítás szabályait közegészségügyi szempont szerint,
  bb) a megengedett legnagyobb beépítettséget,
  bc) a telken, az építési telken elhelyezhető épület, valamint az önálló rendeltetési egység számát és a megengedett vagy kizárt rendeltetését,
  bd) a megengedett legnagyobb beépítési magasságot vagy építménymagasságot,
  be) a szabályozási vonalat,
  bf) a beépítési módot, az építési helyet
  bg) a minimális zöldfelület mértékét,
  bh) a járművek mennyiségére és elhelyezésére vonatkozó előírásokat;
  c) országos vagy helyi építészeti örökségvédelemmel, – településképi rendelet hiányában – a településképi védelemmel, országos régészeti-, táj- és természetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá a veszélyeztetett területekre, a természeti csapások elleni védelemre, a katasztrófavédelemre vonatkozó követelményeket, védőterületet, védőtávolságot
  kell figyelembe venni.
 • A hatályos törvény szerint

 

pl. A "telekalakítás szabályait" miért is kell figyelembe venni egyszerű bejelentésnél? Bejelenteni csak jogerős telekre lehet... ( A "rendeltetési egységek száma" a hatályba lépés előtt, utólagos módosítással került a törvénybe...)

A bevezetés értelmében jelentősen változott az OTÉK is, mely innen is letölthető: https://www.njt.hu/jogszabaly/1997-253-20-22
(piros szegéllyel jelzett a változás)
Kiemelném pl. :

 • Pontosították a szintterület számítását (7.§ 86)); a fogalmak közé bekerült a szintterületi-mutató (1. sz. melléklet 110/a)
 • 8. § (3)  A közművesítettség közüzemi ellátással vagy – a 47. § és a 47/A. § szerinti előírások betartása mellett – egyedi közműpótlók, megújuló energiaforrások alkalmazásával történhet.
 • Teleknek is van építési helye (Nem csak az építési teleknek...) 34. §...újra szerepel az "úszótelek"...
 • 35. §(8)  Az utólagos hőszigetelés és homlokzatburkolás
  c) az oldalhatárra kiépített épület esetében a szomszéd ingatlan tulajdonosának hozzájárulása esetén a szomszéd ingatlanra átnyúlhat,...
 • Változott a huzamos tartózkodású helyiségek fogalma: (1. sz. melléklet - 2 óra helyett 4 óra...) )
  53. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség: olyan helyiség, amelynek a használata folyamatosan négy óra időtartamot meghaladó, vagy amelynél a használatok közötti szünet időtartama a négy órát nem éri el, lakás esetén a nappali vagy nem nappali tartózkodásra szolgáló szoba, étkező.
  (Ez még jelenthet érdekes helyzeteket pl. a telken belüli parkolók számának meghatározásánál...)
   

Várhatóan 2021-10-12-én „Hol a hiba? Keressük meg közösen! Per- és engedélymentes építés 2021” címmel szakmai továbbképzés lesz Fehérváron, melyen dr. Jámbor Attila ügyvédnek újra feltehetjük kérdéseinket...gondolom lesz bőven.

Üdvözlettel: Németh László

Share

Vissza

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája