312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200312.KOR&celpara=#xcelparam

A 2012. évi Magyar Közlöny 148. számában  megjelent a 312/2012.(XI.8.) számú kormányrendelet, mely alapvetően 2013.01.01-től határozza meg szakmai tevékenységünket.
Néhány fontosabb rendelkezés:
- Bevezetésre kerül az ÉTDR rendszer
- Az ügyféli kör meghatározása
- Építésügyi hatósági eljárások részletesen
- Az építészeti műszaki dokumentáció tartalmi követelménye
- Építési engedély nélkül végezhető tevékenységek
- Szakhatóságok közreműködése
A rendelettel hatályát veszti többek között a:
- 291/2007-es Korm. rendelet (az építésfelügyeleti tevékenységről)
- 193/2009-es Korm. rendelet (az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről)
- 37/2007-es ÖTM rendelet (az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról)
Tehát új rendelet szabályozza pl. az építéshatósági eljárásokat, az építési engedély nélkül végezhető tevékenységeket, az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmát, szakhatóságok megkeresését, stb.

Share

Vissza

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája