191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Tartalmazza többek között a kiviteli tervdokumentáció, az építési, felmérési napló tartalmi követelményeit...

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900191.KOR&celpara=#xcelparam

Mellékletben a  "A KIVITELI TERVEK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI" - MÉK SZABÁLYZAT (Hatály 2017.05.26.)

Vissza