A műszaki átadás-átvételi eljáráson e-jegyzőkönyvet kell vezetni

2013. november 12.
Az elektronikus építési naplóhoz kapcsolódóan 2013. október 1-jétől a műszaki átadás-átvételre is új szabályokat kell alkalmazni. Az eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet (e-jegyzőkönyvet) kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként kell csatolni.
 

A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti építési szerződés tárgya szerinti építési tevékenység vagy a technológiai szerelés a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek. Az elektronikus építési naplóhoz kapcsolódóan 2013. október 1-jétől a műszaki átadás-átvételre is új szabályokat kell alkalmazni – olvasható az Építésijog.hu portálon. Mint a cikk írja, a műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet (e-jegyzőkönyvet) kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként kell csatolni.

A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és az e-jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását követően kiállított – a fővállalkozó kivitelezői teljesítéshez kapcsolódó – e-teljesítésigazolás alapját az elektronikus műszaki igazolás (e-műszaki igazolás) képezi.

Az Építésijog.hu ismertetője tartalmazza az ide kapcsolódó jogszabályok pontos megnevezését is, és ugyanezen a portálon megtalálható a műszaki átadás-átvételi eljárás részletes szabályai.

A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet (e-jegyzőkönyvet) kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként kell csatolni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 32. § (4) bek.].

Az e-jegyzőkönyv (a korábbi szabályozással egyezően) tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen
a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét,
c) az építtető által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
d) az építtető észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről,
e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető),
f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,
g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,
h) az építtető döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,
i) az építtető döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér, valamint
j) a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 32. § (5) bek.].

A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és az e-jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását követően kiállított – a fővállalkozó kivitelezői teljesítéshez kapcsolódó – e-teljesítésigazolás alapját az elektronikus műszaki igazolás (e-műszaki igazolás) képezi [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 32. § (8) bek.].


(forrás:epitesimegoldasok.hu, epitesijog.hu)
Share

Vissza

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája