Tisztelt Látogató!

A vonatkozó törvény értelmében testületünk "...kamarai tagsági feltételeknek megfelelő  természetes személyek által létrehozott, nyilvántartott tagsággal, önkormányzattal, területi feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestület, amely közhasznú szervezetnek minősíthető. "

A Területi Kamara rendeltetése, hogy területi illetékességgel tagjainak szakmagyakorlását, azok jog- és szabályszerű működését felügyelje és ellenőrizze, tagjai felett a törvény korlátai között fegyelmi jogkört gyakoroljon, tagjai anyagi, erkölcsi és szakmai érdekeit képviselje, az építészeti hivatás szakmai és erkölcsi tekintélye és ezen keresztül a terület építészeti kultúrája felett őrködjék....

Honlapunkat is ennek megfelelően fejlesztettük segítséget adva a tagjainknak, a szakmagyakorlóknak, illetve mindazoknak, akik megtisztelik weboldalunkat. Segítünk eligazodni tevékenységünket szabályozó rendeletekben, törvényekben. Honlapunk természetesen kamaránk életébe is betekintést ad, próbál kapcsolatot teremteni a tagjaink és az érdeklődők, megrendelők között.

A címoldalon lévő, díjazott épületeket bemutató fejrész alatti Tervezők, szakértők  gyorsmenüben tagjaink bemutatkozó oldalát találja. Elegendő csak egy keresési feltételt beírni (tagszám, név, cím, jogosultság), s a bemutatott referenciák alapján választhat tervezőt, szakértőt.
A nem kamarai tagok nyilvántartása (felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök, technikusok, energetikai tanúsítók, beruházás lebonyolítók....) - ideértve a szüneteltetőket is - a "Kamaránk-Névjegyzék" menüpont alatt érhető el.
Adatok a 2023-01-31-i nyilvántartás alapján:

- Aktív tag  (tervezők, szakértők):           221 fő
                      kettős kamarai tag:           27 fő
                         70 év feletti  tag:            18 fő
    70 év feletti kettős kamarai tag:              2 fő
-Tagságát szüneteltető:                            31 fő

- Külön névjegyzéken nyilvántartott:        35
(felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök...)
                    nyilvántartott szüneteltető:    2 fő
- Tagságát szüneteltető, de nyilvántartott:   9 fő
                  
A választott tisztségviselők, bizottsági tagok, póttagok a "Kapcsolat" menü alatt találhatók.

Kamaránk küldöttei:   (1996.évi LVIII.törvény 5. § d) pontja alapján)
                                 Akúcs Levente
                                 Bokor Andrea
                                 Erdei Ibolya  
                                 Erdei László
                                 Farkas Zoltán
                                
Karé Krisztián
                                 Németh László
                                 Novák Róbert
                                 Vajnai Endre

pótküldöttek:           Sárközi Lajos  
                               Busics György
                               Karikóné Czanek Henrietta

Tiszteletbeli tag: Dr. Andó Péterné
                         Dr. Pintér Lajos
                         Kámán Béla

Elnökök: 1997-1999  Szigeti Gyula
              1999-2003  Szigeti Gyula
              2003-2007  Igari Antal
              2007-2011  Szigeti Gyula
              2011-2015  Németh László
              2015-2019  Németh László
              2019-2023  Németh László
              2023-          Karé Krisztián

Vissza

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Vármegyei Építészek Kamarája