Kérdések és válaszok a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban

2016. január 19.
(Forrás: www.ddek.hu)
2016. január 1-től a 300 m2-t hasznos alapterületet nem meghaladó lakóépületekre nem kérhető, és nem adható ki építési engedély.
Ezen épületek a 456/2015 (XII.29) Kormány rendelet hatálya alá tartoznak.
A Tolna Megyei kormányhivatal január 14-én továbbképzést tartott a megyei első fokú építéshatóság és az építésfelügyelet tagjainak. A kamara kérdéseket tett fel, és a kapott válaszokat január 15-én egy közös fórumon még egyeztethettük. A válaszok a Tolna Megyei hatósági ügyintézési protokoll-t mutatják be, addig míg ezzel ellentétes állásfoglalást nem kapnak felettes szervektől.


Mellékletben a kérdések, és az arra adott válaszok. Mindenki saját felelősségére alkalmazza a kérdésekre adott válaszokat, mert véleményem szerint nem minden kérdésre adott válasz felel meg a jogszabályoknak. (N.L.)
További információ található a koos.hu oldalán, illetve ajánlom az olvasó figyelmébe VARGA ILLÉS LEVENTE véleményét, mely honlapján olvasható.

A Dél-Dunántúli Építész Kamara elnöke egy nyilvánosságra hozott levélben kéri, hogy a Magyar Építész Kamara határozottan, egyértelműen és következetesen foglaljon állást az elmúlt időszak építésügyet érintő kérdéseivel kapcsolatban.
Levél a mellékletben.

A tárgyi rendelettel foglalkozó, "Magyarul Balóval" közéleti háttérműsor adása ITT
megnézhető.


Vissza