314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1200314.KOR

Vissza