Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2021-01-26 (Előkert-építési vonal)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az OÉSZ idejében megszoktuk, hogy az előkert alatt az épület és közterület közötti távolságot, a ház építési vonalát értettük.
Az OTÉK ezen alapjaiban változtatott, vagyis az előkert fogalma:

21. Előkert: az építési teleknek a közterület vagy a magánút felőli határvonala (homlokvonala), és az építési határvonal (előkerti határvonal), valamint az oldalkertje(i) által határolt része.
27. Építési határvonal: a telek előkertjét, oldalkertjét és hátsókertjét meghatározó elméleti vonal.
31. Építési vonal: az építési helyen belül vagy annak határvonalán a helyi építési szabályzatban meghatározott olyan vonal (vonalak), amelyre (amelyekre) az épületet a helyi építési szabályzatban meghatározottak szerint kötelezően helyezni kell.

Tehát az OTÉK "megszületésével" az előkert az építési helyet határolja, nem jelent kötelező építési vonalat! Vagyis, ha a szabályozási tervben, HÉSZ-ben nincs építési vonal meghatározva, akkor elvileg az épület az építési helyen belül bárhol elhelyezhető. Az "előkert mérete 5 m" szabályozás nem jelenti azt, hogy az épületet 5 m-re kell tenni a közterületi határvonaltól!

A fentieket azért írtam, mert még több kollégánál, hatóságnál az OÉSZ alapú gondolkodást érzem!
Mellékelem a fehérvári HÉSZ módosításának tervezetét, melynek 4. oldalán is lehet erről olvasni. (Azt azért el kell mondjam, Fehérváron egyes helyeken hiányolom a kötelező építési vonalat!)

Üdvözlettel: Németh László

Attachments:
Letöltés (HESZ_mod.pdf)Fehérvári HÉSZ módosítása
6146 Kb

2021-01-11 (továbbképzések)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Idén sok tagunknak lejár a jogosultsága, melyet 5 évente kell megújítani. Az 5 éves időtartam alatt szakmai és kötelező továbbképzéseken kell részt venni.
A járványügyi helyzet miatt tantermi továbbképzéseket nem lehet tartani, így a továbbképzéseket (szakmai és kötelező) online lehet elvégezni.
Most már mindenki be tud lépni a saját nyilvántartásába a https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=e-ugyintezes oldalon, és le tudja ellenőrizni továbbképzéseit.
A MÉK honlapján pontos ismertetőt találtok az online továbbképzés rendszeréről az alábbi oldalon:
Ezek szerint a kötelező továbbképzés távoktatásos formában (tesztvizsgával), a MÉK Elnökségének döntése szerint kizárólag az Építész Továbbképző Nonprofit Kft-nél végezhető el.
Díját a MÉK Elnöksége 12.000 Ft + ÁFA -ban maximálta.
Jelentkezés, tesztvizsga kitöltése, kötelező továbbképzés elvégzésének igazolása, ÁFÁ-s számla igénylése: https://epitesztovabbkepzo.hu/?m=anyag&link=kotelezotovabbkepzes2017K1
Kamaránk tehát egyelőre nem szervez tantermi továbbképzéseket a veszélyhelyzet miatt, így mindenkinek magának kell az online oktatásokat igénybe vennie.
Soron következő elnökségi ülésünkön hozunk döntést arról, hogy 2021-ben is a tagdíj kedvezményt a kötelező továbbképzéshez, és a felelősségbiztosításhoz való hozzájárulás okán adjuk.

Üdvözlettel: Németh László

2020-12-31 (Rendeletváltozások)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Már vártam, hogy az év utolsó napjaiban milyen rendeletváltozásokat fognak kihirdetni.
A Magyar Közlöny 294. és 297. számában jelentek meg a szakmánkat is érintő jogszabályi változások.
Így:
 • A Kormány 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának
  kiterjesztéséről
 • A Kormány 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • A Kormány 701/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és az építésügyi
  és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról
Első értelmezésemmel az alábbiakra szeretném felhívni a figyelmeteket:
 • A 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet alatt egyszerű bejelentéssel létesíthető a max. 6 lakásos, de legfeljebb 1000 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület (300 m2 felett továbbra is kérhető építési engedély is...); építtetőnek értesíteni kell a hatóságot, kivitelezőt a kitűzésről; a tervezői művezetés igénybevétele nem kötelező; az eltérést 15 nappal korábban kell bejelenteni;...hatályos 2020.12.30-tól
 • A 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint változik az OTÉK. Így a műanyag gyepráccsal kialakított felület összterületének 30%-a számítható be a telekre, építési telekre előírt
  zöldfelületbe; ha egy építési telken négy vagy több lakás vagy üdülő önálló rendeltetési egységet helyeznek el, önálló rendeltetési egységenként 1,5 személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani; több szabályozási elem módosul, melyet a HÉSZ-ben kell követni (pl. 7,5 m helyett max. 8 m-es beépítési magasság kertvárosias lakóterületen)
Pontosították az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása: pl. az építési engedélyezési eljárás során településképi véleményét a hatóság bizonyítékként veszi figyelembe; a lejárt hatályú építési engedéllyel rendelkező, de használatbavételi engedéllyel vagy használatbavétel tudomásulvételével nem rendelkező építményen a tartószerkezetet vagy a hasznos alapterület érintő befejező építési munkák elvégzésére építési engedélyt kell kérni;  ha az építésügyi hatóság rövidebb időtartamot nem állapít meg, az építési engedély a véglegessé válásának napjától számított négy évig hatályos. A hatályossága alatt, ha az építési tevékenységet – az építési napló megnyitásával igazoltan – megkezdték, akkor az építési tevékenység megkezdésétől számított hat éven belül az építménynek használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá kell válnia. Az építési engedély hatálya nem hosszabbítható meg; a bontási engedély a véglegessé válásának napjától számított kettő évig hatályos. A bontási engedély hatálya meghosszabbodik, ha a hatályossága alatt a tényleges bontási tevékenységet megkezdték, azt folyamatosan végzik, és a bontási tevékenység megkezdésétől számított négy éven belül befejezik.

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása: pl. A bejelentéshez csatolni kell c) az ÉTDR általános felületén történő tájékoztatás érdekében a személyes adatot nem tartalmazó, az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott tartalmú helyszínrajzot és 4. pontjában meghatározott tartalmú homlokzati tervet vagy látványtervet; a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás ügyintézési határideje 35 nap; amennyiben nem kötelező építési naplót vezetni, úgy megszűnik a napló készenlétbe helyezési követelménye; a tartószerkezeti terv szükségességénél pontosították az eseteket: Tartószerkezeti terv, zártsorúan vagy ikresen csatlakozó épületek, emeletráépítés, monolit vasbeton szerkezet (kivéve az 5,4 m-es fal- vagy oszlopközű vagy annál kisebb fesztávú
előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút
), vagy 5,4 métert meghaladó támaszközű tartószerkezet esetén, számítással igazolva...hatályos 2021.január 01-től
 • A 701/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása során: A rendelet hatálya nem terjed ki:
  e) a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági, logisztikai és ipari épületre és épületrészre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre; Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása során ha az építészeti-műszaki dokumentáció alapján az épület kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, és a használatbavételre 2020. december 31. napját követően kerül sor, akkor a használatbavételt 2021. június 30-ig kell megtenni a dokumentáció szerinti kialakítással...vagyis kapott félév haladékot, aki 2020. december 31-ig nem kért használatbavételt...hatályos 2021.január 06-tól
 • A 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelet módosította a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet fogalommeghatározását, mellékleteit, bevezeti a 8. mellékletet, mely az "Az elektromobilitás elősegítéséről" szól. Így  előírják mely esetekben kell elektromos töltőállomást létesíteni, stb...
Olvassátok el Ti is figyelmesen a mellékelt közlönyöket (teljes és részlet), nyilván a következő napok az értelmezésről is szólnak majd.
2021. év elején a hatályos rendeleteket majd kiküldöm, addig is BOLDOG ÚJ ÉVET!
Üdvözlettel: Németh László

2020-12-07 (E-ügyintézés)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

December 4-én a MÉK élesítette a Kamarai e-Ügyintézés oldalát, amelyről egy rövid összefoglalót a honlapon már közzétettek: http://mek.hu/index.php?link=Elindult_a_MEK_e_Ugyintezesi_oldala
Mellékelek egy kivonatot az "e-Ügyintézés segédlet" szakmagyakorlókat érintő részéből. Most már mindenki nyomon tudja online követni pl. a továbbképzési pontjait.
"A Kamarai e-Ügyintézési rendszerbe (https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=e-ugyintezes) un. MÉK azonosítóval lehet bejelentkezni. A MÉK azonosító nem más, mint a szakmagyakorló területi építész kamarák által vezetett névjegyzéki nyilvántartásban szereplő e-mail címe és a hozzárendelt jelszó párosa. Mivel a szakmagyakorlók nyilatkozhatnak adataik egy részének publikusságáról (az un. alap adatok, mint név, cím kötelezően publikusnak kell lennie a Kamarai törvény szerint), így gyakran előfordul, hogy a tag e-mail címe a területi kamara rendelkezésére áll ugyan, az mégsem jelenik meg az online névjegyzékben a névjegyzéki adatlapon. Az email cím publikussága azonban nem feltétele a belépésnek.
A rendszer használatához előzetes regisztrációra nincs szükség, az egyetlen követelmény a területi kamarák által vezetett tagsági nyilvántartásban szereplő (személyes adatoknál rögzített, publikus vagy nem publikus) érvényes e-mail cím megléte.
Az első belépéshez jelszó emlékeztetőt kell kérni, ami a későbbiekben is bármikor megismételhető."

További vírusmentes napokat, vigyázzatok magatokra, egymásra!

Üdvözlettel: Németh László

2020-07-11 (MT Díj, epitesijog, online szabvány)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

 • Megújítottuk mind az epitesijog.hu, mind az online szabványkönyvtár kamarai előfizetését. Amennyiben szeretnétek igénybe venni a tárgyi oldalak előfizetéshez kötött szolgáltatásait, úgy azt kamaránk irodájában megtehetitek!

Üdvözlettel: Németh László


2020-06-21 (Bejelentés veszélyhelyzet után)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A Magyar Közlöny 2020. évi 144. számában (mellékletben) találhatóak a veszélyhelyzet megszüntetésével kapcsolatos törvények. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben szabályozott többek között az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos rendelkezések is. (mellékletben a vonatkozó rész: "A hatósági engedélyezések közös szabályai")

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. június 18-tól hatályát veszítette. Amint az várható volt az "ellenőrzött bejelentés" intézménye "hatályban" maradt.
A 2020. évi LVIII. törvény értelmében "Az ügyfél dönthet úgy, hogy a tevékenységet az e fejezet szerinti bejelentés helyett engedély alapján kívánja végezni."
Továbbá: 399. § (1) Az e fejezet szerinti bejelentési lehetőség igénybevétele, továbbá az az alapján folytatott tevékenység során a bejelentő a hatósággal és az egyéb érintettekkel a legszorosabb együttműködésre köteles. A bejelentő– függetlenül attól, hogy az engedélyezésre vonatkozó jogszabály a kérelem kötelező elemeként előírja-e –
a hatósággal haladéktalanul köteles mindazt az információt megosztani, amely az engedélyezési eljárás szükségességének megítéléséhez, illetve az ellenőrzés gyors és eredményes lefolytatásához szükséges.
(2) A bejelentés megtétele és a tevékenység folytatása során a bejelentő köteles jóhiszeműen és tisztességesen eljárni. A bejelentéssel szerzett jog gyakorlása nem sértheti más ügyfél vagy a közösség jogait.
(3) A bejelentés nem irányulhat a hatóság megtévesztésére.

Tehát a jövőben választani lehet építési engedélyezési eljárás és ellenőrzött bejelentés között, azonban a bejelentéssel sokkal nagyobb a felelősség, legyetek nagyon körültekintőek!
Az ÉTDR-ben is kissé módosult az ellenőrzött bejelentést választó gomb.
A Magyar Közlöny 2020. évi 145. számában (mellékletben) Kormány rendeletekben is kihirdették a veszélyhelyzet megszűnését. Érdemes végigolvasni a rendeleteket, pl. Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról, stb.

Üdvözlettel: Németh László


Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája