Levél Füleky Zsolt Úrnak, az építészeti és építésügyi helyettes államtitkárnak

2015. június 22.
A Fejér Megyei Építészek Kamarájának javaslatai a Kormány 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozatának (az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről) végrehajtásához, az építésüggyel kapcsolatos aktuális problémák megoldásához.

Mellékletben a javaslat és a válaszlevél:

HÉSZ-Véleményezési dokumentáció

2014. december 15.

Véleményezési dokumentáció

a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott, Belváros és tágabb környezetének szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának (továbbiakban HÉSZ) és szabályozási tervének módosítására:


Országzászló tér kialakítása - Székesfehérvár

2013. december 18.
Székesfehérvár Megyei jogú Város Polgármestere megkereste kamaránkat a székesfehérvári Országzászló tér kialakításával kapcsolatosan.
A mellékletben található kamaránk javaslata a tér rendezésére vonatkozóan, illetve a polgármester úr válaszlevele:


A Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely használati terve

Címzett:
Dr. Boross Péter Úr
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság Elnöke
1054 Budapest, Nagysándor József u. 4. II. em.
 
Tárgy: Együttműködés felajánlása a Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely használati  tervének elkészítéséhez

Bővebben...


A 2008 nyara óta működő székesfehérvári tervtanácsról

Bevezetésként rögzíteném, hogy nem kívánok sem mint tervtanácsi tag, sem mint székesfehérvári polgár, útját állni és esetleg gátolni semmi olyan fejlődést, amely városunk érdekeit szolgálja.

Bővebben...


Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája