Lemondhatunk-e a szerzői jogról?

2015. január 03.
A Fejér Megyei Építészek Kamaráját egyik tagunk azzal a panasszal kereste meg, hogy egy EU-s támogatású beruházás kiviteli tervezési díját csak abban az esetben fizetnék ki részére, ha egy szerződésmódosítás aláírásával lemond szerzői jogairól, és korlátlan szabad felhasználást biztosít az általa tervezett tervek áttervezéséhez és módosításához is.

Az ügy jogi oldalról való kivizsgálását kértük Füleky Zsolt  úrtól, a miniszterelnökség építészetért és építésügyért felelős helyettes államtitkárától.

Mellékletben a megkereső, illetve válaszlevél a tárgyi - anonim - szerződésmódosítással:


Elektronikus eljárások illetéke

2013. május 02.
A 2013-01-01-től bevezetett, Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszeren (ÉTDR) indított építésügyi hatósági eljárás illetékével kapcsolatban egyes ügyfélszolgálatok (pl. Székesfehérvár) tévesen a NAV Illetékbevételi számlaszámot adják meg fizetési helyként. Ezzel kapcsolatban megkerestük a NAV elektronikus ügyfélszolgálatát, és az alábbi információt kaptuk:

Bővebben...


Állásfoglalás kérése Magyar Máriától - 2013-02-20

2013. április 17.
A 2013.02.20. keltezésű levelemben állásfoglalást kértem Magyar Máriától, a BM Építésügyi Főosztály vezetőjétől.
Az alábbi témakörökben kértem véleményét:
  • Állásfoglalás kérése az 1997. évi LXXVIII. törvény (az épített környezet alakításáról és védelméről) 38/D. § értelmezéséről.                                                                                                                                                                   (38/D. § (1) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor végezhet a 16. §, a 32. §, a 33/A. § és a 38/A–38/C. § szerinti tevékenységet, ha tagja vagy alkalmazottja rendelkezik településtervezési, településrendezési szakértői, építészeti műszaki tervezői, építésügyi műszaki szakértői, beruházáslebonyolítói, építésügyi igazgatási szakértői, felelős műszaki vezetői, építési műszaki ellenőri vagy energetikai tanúsítói jogosultsággal, és ezt a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi.)                                                                                                                                                                                            A kérdés lényege: végezhet vagy vállalhat ?
  • Energetikai tanúsítvány elmaradásának szankciója.

(Előzmény:http://www.fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=94:2012-12-18&catid=15&Itemid=161 )


Cser Eszter kérdései (forrás: koos.hu)

2013. március 27.

Belügyminisztérium, Területrendezési, Építésügyi és
Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság
1903 Budapest, Pf. 314.

Tárgy: Tájékoztatás kérése az új hatályos építésügyi jogszabályokkal kapcsolatban

Tisztelt Dr. Szaló Péter Úr!

Cser Eszter okleveles építészmérnök vagyok, és a 2013 január elsejétől érvényes építésüggyel kapcsolatos jogszabályok értelmezésével, használatával, alkalmazásával kapcsolatban, kérem, segítse munkámat!

A héten több kerület építéshatósági ügyintézőjével egyeztettem, és ezeken a megbeszéléseken több dologban nem értettünk egyet. A hatályos jogszabályok áttanulmányozása után is több tisztázandó kérdést maradt.

Bővebben...


Állásfoglalás kérése Magyar Máriától - 2013-02-13

2013. március 01.
A 2013.02.13. keltezésű levelemben állásfoglalást kértem
Magyar Máriától, a BM Építésügyi Főosztály vezetőjétől.
Az alábbi témakörökben kértem véleményét:
  • A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. sz mellékletében szabályozott, építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek. (megfogalmazás, napelem, napkollektor)
  • Mely esetben kell a közlekedési szakhatóságot megkeresni ?
A kérdések és válaszok a mellékletben:


Építészeti alkotások szerzői jogi védelme...

Építészeti alkotások szerzői jogi védelme és a gazdasági reklámozás némely összefüggései megtörténz esetek kapcsán (Dr. Barta Judit)

Tulajdonosi jog - szerzői jog

A tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlása nem eredményezheti a tervezőnek az építményhez fűződő szerzői joga megsértését (1959. évi IV. törvény 99. §; 1969. évi III. tv. 44. §).

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája