Az Elnökség a Területi Kamara választott vezető testülete és legfőbb ügyintéző szerve, amely az Elnökből, az Alelnökből és az Elnökségi Tagokból áll. Az Elnökség ülésein a tagokon kívül, tanácskozási joggal a Titkár, valamint a Felügyelő Bizottság, az Etikai - Fegyelmi Bizottság képviselője, továbbá az Elnök meghívottja vehet részt.
A választott tisztségviselők, bizottsági tagok, póttagok a "Kapcsolat" menü alatt találhatók.2022-03-24-i elnökségi ülés

Az elnökségi ülés napirendje a mellékletben:

2022-02-10-i elnökségi ülés

Az elnökségi ülés napirendje a mellékletben:

2021-12-02-i elnökségi ülés

Az elnökségi ülés napirendje a mellékletben:

2021-09-09-i elnökségi ülés

Az elnökségi ülés napirendje a mellékletben:

2021-05-20-i elnökségi ülés

Az elnökségi ülés napirendje, továbbá a 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. §-a szerint elfogadott beszámolók, költségvetések a mellékletben. ("A köztestület költségvetését és beszámolóját a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetését ellátó szerv jogosult elfogadni. Az így meghozott határozatot a köztestület legfőbb szervének a veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90. napra összehívandó rendkívüli ülése napirendjére kell tűzni. A köztestület legfőbb szervének határozata hiányában a költségvetés a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napon hatályát veszti, a beszámolót pedig legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a köztestület legfőbb szervének is el kell fogadnia.")


2021-03-31-i elnökségi ülés

Az elnökségi ülés napirendje a mellékletben:

2021-01-28-i elnökségi ülés

Az elnökségi ülés napirendje a mellékletben:

2020-12-10-i elnökségi ülés

Az elnökségi ülés napirendje a mellékletben:

2020-11-05-i elnökségi ülés

Az elnökségi ülés napirendje a mellékletben:

2020-06-25-i elnökségi ülés

Az elnökségi ülés napirendje a mellékletben:

2020-01-30-i elnökségi ülés

Az elnökségi ülés napirendje a mellékletben:

2019-11-21-i elnökségi ülés

Az elnökségi ülés napirendje a mellékletben:

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája