Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2020-05-18 (Hatályos a 191/2020 Korm. rendelet)

Kedves Kolléganők, Kollégák!


2020. május 16-i hírlevelemben arról tájékoztattalak Benneteket, hogy a tárgyi rendelet értelmében veszélyhelyzet idején az építési engedélyezési eljárást helyettesítő ellenőrzött bejelentést is az ÉTDR felületén kell megtenni.
Múlt szombaton még nem találtam - bár vártam - az ÉTDR indító felületén az ellenőrzött bejelentésre utaló gombot, azonban a mai naptól, a rendelet hatályosságának napjától egy új, barna színű gombot látunk, "Új ellenőrzött bejelentés" felirattal:


Tehát ellenőrzött bejelentés esetén erre a gombra kell kattintani, és kiválasztani az aktuális típust:
Itt már található "építés, használatbavétel, fennmaradás, bontás, engedély hatályának meghosszabbítása" választási lehetőség...

Egyébként az "Új építésügyi kérelemre" kattintva is ugyanarra az oldalra jutok...????
Tehát 2020. május 18-tól az ÉTDR felületén megtalálhatóak a veszélyhelyzet miatti ellenőrzött bejelentés típusai, most már csak egy kérdés merül fel bennem:

Maradt a " Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvételi eljárása" típusú eljárás is, tehát veszélyhelyzet és veszélyhelyzet között is van különbség! (?)
Veszélyhelyzet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 44. pont 55. §-a szerint, illetve veszélyhelyzet a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet szerint.......

Üdvözlettel: Németh László


2020-05-16 (191/2020 Korm. rendeletről)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A 2020. május 18-tól (hétfőtől) hatályos rendelet (mellékletben) értelmében a hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel végezhető lesz a legtöbb tevékenység. Egyelőre a MÉK-től, egyéb hatóságoktól hivatalos értesítést nem kaptunk a rendelet értelmezésével kapcsolatban, ezért továbbra is javaslom az epitesijog.hu kapcsolódó oldalának tanulmányozását.
Az ott találhatóak szerint pl:

"Ha jogszabály az Ákr. szerinti kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is csak ezen az úton kerülhet sor, hiába biztosít a rendelet egyéb lehetőséget is. A kivételre jó példa az Eljárási kódex (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet): építésügyi engedély iránti kérelmeket az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is, így a veszélyhelyzetben is ezt kell használni bejelentésként [191/2020. (V. 8.) Korm. rend. 5. § (1)-(2) bek.]."

Vagyis pl. egy üzemépület építésének ellenőrzött bejelentését az ÉTDR-ben kell megtenni, nem lehet pl. e-mailen!  (Az e-mailen való bejelentés sok kérdést felvet!)

( A veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentés nem vonatkozik az egyszerű bejelentéssel létesülő lakóépületekre, az változatlan maradt!)

Az ÉTDR felületét tanulmányozva az alábbiakat tapasztaltam:

 • A felületre belépve az "Új építésügyi kérelemre" kell kattintani!
 • A Piszkozat alapadatai oldalon az "Eljárás típusánál" a "Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvételi eljárását" kell kiválasztani, s a továbbiakban az eddig megszokottak szerint végigmenni a "Kérelem benyújtásáig".
Egyéb engedélyezési eljárásra (pl. használatbavétel, fennmaradás, stb.) nem találtam "veszélyhelyzet esetén tudomásulvételi eljárást".
A tárgyi rendelet értelmében, ha a hatóság hiányosnak találja a bejelentést, végzéssel engedélyezési eljárás lefolytatását rendeli el, így az eljárási illeték is 100 %-os lesz.
Kérdésként merülhet fel, hogy indítható-e veszélyhelyzet esetén a bejelentés helyett "hagyományos" engedélyezési eljárás, erre válasz lehet a rendelet 2. §-a :  "A 3–8. § szerinti eljárás helyett – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – nem folytatható le Ákr. szerinti kérelemre induló hatósági eljárás."

Várjuk az "élesítést", ami lehet, hogy csak pár hétig fog tartani. (?)
Továbbra sem értem, hogy erre mi szükség volt...?

Szép hétvégét, vigyázzatok magatokra!
Üdvözlettel: Németh László


2020-05-11 (191/2020...)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az alábbiakat szeretném megosztani Veletek, elnézést, ha hosszú leszek:

 • A Magyar Közlöny 104. számában (mellékletben) kihirdették a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendeletet a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről. (mellékletben)  A rendelet 2020. május 18-tól lesz hatályban, addig bizony van mit értelmeznünk... 
"A rendelet szerint a hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel is végezhető lesz a legtöbb tevékenység, ezáltal is csökkenti a kormány az ügyintéző-ügyfél találkozások számát, valamint a vállalkozások adminisztrációs terheit." - olvasható egyes híradásokban, azonban számtalan kérdést vet fel ezen rendelkezés! Elvileg kamaránkat is érinti e szabályozás, azonban a felügyeleti szervekkel a MÉK további egyeztetéseket kezdeményezett.

A tárgyi rendelet 4. § (1) szerint:  Az engedélyköteles tevékenység – az e rendeletben foglalt kivételekkel – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az 5. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az egyszerű bejelentés után egy újabb "adalék", a tervező felelőssége egyre nagyobb! Én úgy értelmezem a rendeletet, hogy ha a hatóság 8 nap múlva (szakhatóság bevonása esetén 12 nap) nem közöl értesítést a bejelentésről, akkor azt közöltnek kell tekinteni, vagyis lehet építkezni. Ismerve a hatóságok leterheltségét, bizony ez előfordulhat, és onnantól minden felelősség a tervezőé (egyébként is)! Legyetek nagyon körültekintőek, a MÉK által Füleky Zsoltnál kezdeményezett további, rendeletet értelmező egyeztetésekről, annak eredményéről értesíteni foglak Benneteket. (Nem értem, erre mi szükség volt...mi lesz a veszélyhelyzet után...nincs engedélyezési eljárás - tervtanácsok? településképi vélemény? módosítások? stb...)
A rendelettel kapcsolatos értelmezés található az epitesijog.hu oldalán.

Bővebben...


2020-04-27 (ÉKS 2020; 143/2020 K. rendelet)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

 • Kihirdették a 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendeletet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról. A Korm. rendelet alapján 2020. április 23-tól a szakmai konzultációkat, a partnerségi és szakmai egyeztetéseket, véleménynyilvánításokat kizárólag elektronikus úton lehet lefolytatni a jogszabályban megjelölt esetekben. A településképi véleményezési eljárás során a véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) kérelmét elektronikus úton kell benyújtani, a településképi bejelentési eljárás során pedig szintén (és kizárólag) elektronikus úton terjeszthetőek elő az iratok. Mellékletben a tárgyi rendelet.
 • Idén is megrendeltük 100 példányban az "Építőipari Költségbecslési Segédletet". A 2020-as kiadvány tagjainknak átvehető:
  •  kamaránk irodájában, kedd és csütörtök délelőtt telefonon (22-385-317) egyeztetve Gerencsér Lászlónét, Erzsit keresve, illetve
  • Szfvár. Turóci u. 20. szám alatt, a lakásomon engem keresve, elvileg bármikor, előzetesen telefonon (20-475-7218; 70-643-5919) egyeztetve.
Az átvételnél ügyeljünk a járványügyi helyzetre (maszk, védőkesztyű, saját toll, védőtávolság, védőkerítés, stb...:-)), az átadásnál átvételi elismervényt is alá kell írni.
További vírusmentes napokat, vigyázzatok magatokra, egymásra!

Üdvözlettel: Németh László

Attachments:
Letöltés (143_2020.pdf)143/2020 Korm. rendelet
40 Kb

2020-03-31 (Tájékoztatás, AVDH)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az alábbi információkat szeretném megosztani Veletek:
 • Szeretném felhívni a figyelmeteket az AVDH-szolgáltatásra ! Az Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-Hitelesítés szolgáltatás az állampolgárok részére nyújt kényelmes megoldást arra, hogy biztonságosan tudják intézni hivatalos ügyeiket a közigazgatásban. Minden olyan felhasználó részére gyors bekapcsolódási lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésbe, aki nem rendelkezik elektronikus aláírással, de az eljárás megköveteli az elektronikusan aláírt dokumentumot. Így a csak elektronikus azonosítással rendelkező ügyfél is teljes körűen részt tud venni az elektronikus ügyintézésben e szolgáltatás igénybevételével.
Az AVDH szolgáltatással - ügyfélkapus azonosítás után - hitelesíthetünk PDF állományokat. Így véleményem szerint pl. az aláírólapot ezzel a hitelesítéssel továbbítani lehet az építtetőnek, aki a saját nevében indított eljárásban feltöltheti e hitelesített aláírólapot. Így nem kell az eredeti iratot eljuttatni a hatósághoz, ami jelen járványügyi helyzetben is mindenképpen kedvező. A szolgáltatás itt elérhető: https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/avdh.html?highlight=AVDH
Kívánok mindenkinek vírusmentes szép napokat, vigyázzatok magatokra és egymásra!

Üdvözlettel: Németh László


2020-03-17 (Rendkívüli ügyviteli szünet)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március 11-én 15 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A járványügyi helyzetre való tekintettel kamaránk irodája bizonytalan ideig 2020. március 17-től zárva lesz, e-mail címen természetesen továbbra is elérhetőek vagyunk.
A tantermi szakmai és kötelező továbbképzések szünetelnek, az online továbbképzések továbbra is elérhetőek.
A tavaszi, költségvetésünket is elfogadó taggyűlésünket bizonytalan időre elhalasztjuk, addig kamaránk működését az elnökség által elfogadott költségvetés tervezete szerint biztosítjuk.
A MÉK tájékoztatása szerint:

 • Azon szakmagyakorlók esetében, akiknek az 5 éves továbbképzési időszaka vagy a beszámoló vizsga kötelezettsége a veszélyhelyzet kihirdetését  követően és annak időtartama alatt jár le, eltekintünk a jogszabályokban foglalt szankciók alkalmazásától és a kötelezettségek teljesítésére 2020. december 31-ig adunk lehetőséget.
 • A Kormány döntése értelmében a veszélyhelyzeti időszakban lejáró személyes okmányokat nem kell megújítani, azok érvényessége automatikusan meghosszabbodik, ezzel a döntéssel összhangban tudja a MÉK biztosítani a szakmagyakorlási tevékenység folytatását. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy azok esetében, akik 2020. március 11-ig bezárólag a jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségüket elmulasztották teljesíteni, a fenti kedvezmény nem alkalmazható. Számukra az elérhető online kötelező és az online szakmai továbbképzéseket javasoljuk. Az egyéni képzésben történő pontértékek meghatározását folyamatosan és soron kívül ítéli meg a Továbbképzési Szakértői Testület. Kérjük, hogy az otir.mek.hu oldalon meghirdetett szakmai továbbképzések esetében a szervező honlapján érdeklődjön minden esetben, hogy a képzés milyen formában kerül pótlásra
Vírusmentes napokat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!

Üdvözlettel: Németh László

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája